Skip to main content

Huisartsen

Samenwerking huisartsen

Vanaf 2006 is verloskundigenpraktijk Aine verantwoordelijk voor de geboortezorg in de regio. Door de overdracht van deze zorg door alle huisartsen is er vanaf het begin goed contact en een nauwe samenwerking. Wij werken samen met onderstaande huisartsen.

Dhr. Dr. B. Meijer

Huisarts Warffum
“Huisartsenpraktijk Warffum gelooft in goede samenwerking. Ook vinden wij het heel belangrijk dat zorgverleners zich conformeren aan geldende richtlijnen en gangbare manieren van werken. Goede samenwerking gaat niet zomaar, dat vereist onderling respect en regelmatig contact. Bovendien is het belangrijk dat we elkaar herkennen in visie: dat we volgens de regels willen werken. Huisartsenpraktijk Warffum en Verloskundigenpraktijk Aine werken zo heel goed samen!”

Huisartsenprakijk
Sauwerd

Burchtweg 6
9771 BB Sauwerd

Gezondheidscentrum
de Marne

R. Ritzemastraat 16
9965 TD Leens

Huisartsenpraktijk
Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
– spreekuurlocatie –

Huisartsenpraktijk
Winsum

Meeden 3d
9951 HZ Winsum

Huisartsenpraktijk
Kloosterburen

Hoofdstraat 44-D
9977 RE Kloosterburen

Huisartsenpraktijk
Usquert

Biewemastraat 25
9988 RW Usquert

Huisartsenpraktijk
Baflo

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo

Huisarts Zoutkamp

Hunsingokade 2
9974 SR Zoutkamp
– spreekuurlocatie –

Huisartsenpraktijk
Reitdiep

Molenstraat 11
9883 PL Oldehove